Písanie článkov a texty

Písanie článkov a textov na web stránky

Texty a písanie článkov na web stránky sú dôležitým prvkom SEO optimalizácie pre vyhľadávače. Ak na web stránke WordPress text nie je, vyhľadávače nemajú čo nájsť…

Pri písaní článkov a textov na web stránky a blog je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá a zároveň je potrebné dokázať priniesť hodnotný a pútavý text. Články na blog a texty na web na novovytvorenej internetovej stránke vedia priniesť prvú návštevnosť z vyhľadávania a sú prvým styčným bodom so zákazníkmi.

Pravidlá pri písaní článkov na blog, textov na web stránky

– pred vytvorením textu na web alebo článku na blog je potrebné si naštudovať tému a zoznámiť sa s činnosťou firmy či jednotlivca,

– pri textoch a článkoch je dôležité zohľadniť dizajn web stránky a možnosti zamerania blogu na cieľovú skupinu,

– pri tvorbe textu a článku je jedným so základných faktorov určenie si kľúčových slov,

– nasleduje písanie článku na blog alebo  textu na web stránky,

– po napísaní textu alebo článku je dôležitým faktorom odstup a odloženie článku alebo textu, s odstupom času pristúpime k jeho editovaniu,

– dodatočné editovanie a úprava článku na blog a textu na web stránky, podľa požiadaviek zákazníka.