Copywriter – písanie článkov, texty na web stránky

Copywriter – písanie článkov, texty na web stránky

Texty a písanie článkov na web stránky, sú dôležitým prvkom SEO optimalizácie pre vyhľadávače. Ak na web stránke WordPress copywriter texty na web  nenapísal, vyhľadávače nemajú čo nájsť…

Pri písaní článkov a textov na web stránky a blog je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá a zároveň je potrebné dokázať priniesť hodnotný a pútavý text. Články na blog a texty na web na novovytvorenej internetovej stránke vedia priniesť prvú návštevnosť z vyhľadávania a sú prvým styčným bodom so zákazníkmi.

Pravidlá copywritera pri písaní článkov na blog – texty na web stránky

– Pred vytvorením textu na web, alebo článku na blog, je potrebné si naštudovať tému a zoznámiť sa s činnosťou firmy či jednotlivca,

– pri písaní textov a článkov je dôležité zohľadniť dizajn web stránky a možnosti zamerania blogu na cieľovú skupinu,

– pri písaní textov a článkov je jedným so základných faktorov určenie si kľúčových slov,

– nasleduje písanie článkov na blog a textov na web stránky,

– po napísaní textov a článkov je dôležitým faktorom odstup a odloženie napísaného diela, s odstupom času pristúpim k ich editovaniu,

– dodatočné editovanie a úprava napísaných článkov na blog a texty na web stránky, podľa požiadaviek zákazníka.

Ak máte záujem o písanie článkov a o texty na web stránky, SEO optimalizáciu, alebo tvorbu web stránky WordPress, neváhajte a kontaktujte ma! Bratislava, Nitra, Trnava, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Zvolen, Levice, Zlaté Moravce…

Kontakt

  • Prečítal som si a súhlasím s pravidlami o ochrane osobných údajov