V praxi sa stretávame s tým, že zadávateľom sa zdá byť cena článku príliš vysoká, alebo hľadajú cesty, ako získať PR a SEO články zadarmo alebo za nízku cenu. Je však nízka investícia do kvality, podloženej skúsenosťou a referenciami, tou správnou cestou?

UPOZORNENIE: Tento článok je len ukážkou mojej činnosti, NEPÍŠEM ČLÁNKY ZADARMO! Mám pevne stanovenú cenu za NS, ktorá mi pokrýva náklady a je adekvátna mojim skúsenostiam. Pracujem VÝHRADNE po podpise ZMLUVY!

Na internete sa pohybuje množstvo copywriterov a redaktorov, ktorí si určujú cenu PR a SEO článkov od kusu. Cena sa najčastejšie pohybuje od 2 EUR do 6 EUR za článok pochybnej kvality, často s gramatickými nedostatkami a štylistickými chybami.

Cena písania PR článkov však nie je vždy určujúca a skutočná kvalita sa odzrkadľuje na výsledkoch, keď článok nasadíte na svoj redakčný systém.

Zo strany zadávateľov si treba uvedomiť, že písanie PR článkov nie je len rýchle „vypľutie“ textu na zadanú tému a proces skutočnej tvorby kvalitných článkov si vyžaduje určitý čas, dávku kreativity, schopnosť gramaticky a štylisticky správne vytvoriť text. V neposlednom rade je potrebné mať dostatočnú dávku sebareflexie pri editovaní a revízii PR a SEO článkov.

Aká je cena písania PR a SEO článkov?

Cena za PR články profesionálnej kvality sa pohybuje na úrovni od 10 EUR do 25 EUR za normostranu (1800 znakov vrátane medzier). Profesionálny redaktor a copywriter nikdy nepristúpi na určenie ceny PR článku „za kus“. Sú však aj freelanceri, ktorí si dajú platiť za hodiny.

Je to určené aj tým, že okrem kreatívneho a časovo náročnému procesu tvorby článku, je na internete potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel, aby text dosiahol požadovaný efekt. Navyše, na začiatku písania článku nikdy neviete, či sa proces kreatívnej tvorby textu „zmestí“ na jednu A4.

PR článok musí byť originálny, mal by obsahovať kľúčové slová z analýzy stránky a jej zamerania. Je potrebné dodržať pravidlá štylistiky, aby text neodradil čitateľa po prečítaní prvých riadkov, potrebná je aj určitá dávka znalostí z gramatiky a chýbať by nemala ani schopnosť kriticky nahliadnuť na vytvorené dielo pri editovaní napísaného článku.

Značky:, , , , , , , ,