Stretávam sa s tým, že klientovi sa zdá byť cena písania článkov alebo textov na web stránky príliš vysoká. Hľadajú cesty, ako získať PR texty a SEO články zadarmo. Alebo aspoň za nízku cenu…

Je nízka investícia do kvality, nepodložená skúsenosťou a referenciami, pri písaní článku alebo textu, tou správnou cestou, ako osloviť publikum a svojich budúcich zákazníkov?

Písanie článkov a textov je časovo náročný proces

Na internete sa pohybuje množstvo copywriterov a redaktorov, ktorí si určujú cenu písania článkov od kusu, alebo za naozaj nízku cenu za normostranu. . Cena sa najčastejšie pohybuje od 2 EUR do 6 EUR za článok alebo normostranu pochybnej kvality, často s gramatickými nedostatkami a štylistickými chybami. O tom, že pravdepodobne daný pisateľ nezvládne tému alebo bude používať množstvo prázdnych slov je viac ako isté…

Cena písania článkov však nie je vždy určujúca a skutočná kvalita sa odzrkadľuje na výsledkoch, keď článok nasadíte na svoj redakčný systém.

Zo strany zadávateľov si treba uvedomiť, že písanie článkov nie je len rýchle „vypľutie“ textu na zadanú tému a proces skutočnej tvorby kvalitných článkov si vyžaduje určitý čas, dávku kreativity, naštudovanie témy a cielenia, schopnosť gramaticky a štylisticky správne vytvoriť text. V neposlednom rade je potrebné mať dostatočnú dávku sebareflexie pri editovaní a revízii napísaných textov a článkov.

Aká je cena písania článkov a textov na web stránky?

Cena za písanie článkov profesionálnej kvality sa pohybuje na úrovni od 15 EUR do 30 EUR za normostranu (1800 znakov vrátane medzier). Pri väčších agentúrach sa cena pohybuje ajviac ako 30 EUR za nomostranu.

Profesionálny redaktor a copywriter nikdy nepristúpi na určenie ceny PR článku „za kus“. Sú však aj freelanceri, ktorí si dajú platiť za hodiny strávené pri písaní objednaných textov a článkov od klienta. Tento spôsob je vhodný pri písaní článkov s rozsahom viac ako 5-7 normostrán.

„Čo v texte alebo článku napísané nie je, Google nenájde…“

Je to určené aj tým, že okrem kreatívneho a časovo náročnému procesu tvorby článku, je na internete potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel, aby text dosiahol požadovaný efekt. Navyše, na začiatku písania článku nikdy neviete, či sa proces kreatívnej tvorby textu „zmestí na jednu, dve, tri, štyri či päť strán A4“.

Článok alebo text musí byť originálny, mal by obsahovať kľúčové slová z analýzy web stránky a jej zamerania, alebo cielenie cez kľúčové slová na zadanú tému.

Je potrebné dodržať pravidlá štylistiky, aby text neodradil čitateľa po prečítaní prvých riadkov, potrebná je aj určitá dávka znalostí z gramatiky a chýbať by nemala ani schopnosť kriticky nahliadnuť na vytvorené dielo pri editovaní napísaného článku.

Značky:, , , , , , , ,