9. apríla 2015

Texty a články

Texty a články na web stránky sú dôležitým prvkom SEO optimalizácie. Ak na web stránke vo WordPress text nie je, vyhľadávače nemajú čo nájsť.

Pri písaní článkov a textov na webové stránky a blogy je nevyhnutné dodržiavať isté pravidlá a zároveň je potrebné dokázať priniesť hodnotný a čítavý text. Články na blog a texty na novovytvorenej internetovej stránke vedia priniesť prvú návštevnosť z vyhľadávania a sú prvým pozdravom so zákazníkmi.

Pravidlá na písanie textov a článkov:

– naštudovanie si témy a zoznámenie sa s firmou,

– oboznámenie sa s dizajnom stránky a možnosťami,

– určenie kľúčových slov,

– písanie článku a textu,

– odloženie textu, s odstupom času jeho editovanie,

– dodatočné editovanie a úprava textu na web podľa požiadaviek zákazníka.