PR komunikácia

Firemné prostredie a podnikanie si vyžaduje komunikáciu so svojimi potenciálnymi a dlhodobými zákazníkmi. Tento spôsob kontaktu zabezpečujú sociálne siete Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Pinterest. Využívajú sa interaktívne formy prostredníctvom PPC kampaní, publikovanie PR článkov na webových stránkach a v printových médiách.

Admin stránky a skupiny na Facebook, Google+, Twitter

Oslovenie klientely prostredníctvom sociálnych sietí, v internetovom prostredí, sa čoraz viac stáva efektívnym a cieleným riešením so zacielením  na širokú škálu publika. Na tento účel je potrebné vytvoriť stránku alebo skupinu na sociálnych sieťach a zároveň so zákazníkmi pravidelne a nepretržite komunikovať.

Publikovanie PR článkov a PPC kampane

Jednou z foriem oslovenia potenciálnych zákazníkov je písanie PR článkov a ich následné publikovanie na vhodných a relevantných web stránkach a v printových médiách.

Priame oslovenie klientely prostredníctvom PPC kampaní Google AdWords, eTarget je jednou časťou širokého spektra možností komunikácie, marketingu a public relations na internete a v médiách.