PR marketing

Firemné prostredie a podnikanie si vyžaduje PR komunikáciu – marketing so svojimi potenciálnymi a dlhodobými zákazníkmi. Tento spôsob kontaktu zabezpečujú sociálne siete Facebook, Twitter, Linkedin a ďalšie.

Využívajú sa interaktívne formy reklamy prostredníctvom PPC kampaní v obsahovej a vyhľadávacej časti spoločnosti Google, publikovanie PR článkov a textov na blogoch a na web stránkach a v prostredí v printových médií.

Admin stránky a skupiny na Facebook, Linkedin a Twitter

Oslovenie klientely prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Linkedin a Twitter, v internetovom prostredí, sa čoraz viac stáva efektívnym a cieleným riešením so zacielením  na širokú škálu publika. Na tento účel je potrebné vytvoriť stránku alebo skupinu na sociálnych sieťach a zároveň so zákazníkmi pravidelne a nepretržite komunikovať.

Publikovanie PR článkov a PPC kampane

Jednou z foriem oslovenia potenciálnych zákazníkov je písanie PR článkov a textov a ich následné publikovanie na vhodných a relevantných web stránkach a v printových médiách.

Priame oslovenie klientely prostredníctvom PPC kampaní Google Ads, eTarget je jednou časťou širokého spektra možností komunikácie, marketingu a public relations na internete a v médiách.