„ …Predkladám im, že tak ako na začiatku nie bezvýznamne, nemálo odlišne a do vnútra  ich myslenia: Niektorí s pochybovaním, o čom bude výsledok, iní so strachom, že čo bude cenzurované : niektorí dúfajúc v nádej , iní s dôverou v to, čo musia hovoriť. A ja, možno v každom z týchto postavení, ako „kde ostal“ predmet vstupujem, možno v iných časoch rozlične ovplyvnený; a pravdepodobne mohol by som v tomto výraze teraz aj odkryť, kto z nich prebieha na rôzne strany najviac, ale už priveľa pokusov  tak urobil som, a pomyslenie komu to pomáha , mi dodalo silu vnútra  k vášni, výdavok viacej vítaný ako nepodstatný predhovor. Ktorí myslia, že  ja zostanem nečinne bez akejkoľvek otázky. Nech som zodpovedný ,ak to nie je inak, potom  radosť a prianie, ktoré  prinesiem všetkým, ktorí prajú a podporujú  slobodu krajíny: z čoho tejto celej reči  bude svedectvo, ak nie trofej. Pre to nie je sloboda, v ktorú  môžeme dúfať, to nie rozhorčenie má vstávať v spoločenstve, ktoré  nenechá žiadneho človeka na tomto svete nazdať sa; ale keď sťažnosti sú voľne počuteľné, hlboko premyslené a chytro naprávané , napokon je najvyšší stupeň krajinského viazania slobody, ktoré  mudrci  hľadajú. Ku ktorým ja prehováram teraz očividne nahlas, ktorým  prednesiem,že my sme tí, čo sa objavili na dobrej strane, a ešte doteraz ako kroky nevýhody tyranie a povery zasadené do našich princípov ako pod zahalením rímskeho návratu, to bude  prisudzované najprv, ako je väčšinou očakávané, za silnej pomoci  Boha, nášho vysloboditeľa, popri vašom dôveryhodnom vedení a nezlomnom vedomí, lordi a spolky Anglicka…“

John Milton, Areopagitika, reč Mr. Miltona, Pre slobodu neobmedzenej tlače, parlamentu Anglicka.

  Úvod

Tému hodnotenia webovej stránky The Times som si vybral hlavne z praktických dôvodov- nedostupnosť papierového vydania akéhokoľvek zahraničného denníka v mojom okolí. Rozhodoval som sa medzi troma internetovými vydaniami anglických denníkov: The Times, The Independent, The Daily Star. Najviac ma však oslovili práve The Times, jednak obsahovo -ich web mi pripomínal www stránku SME na Slovesku, a jednak ma upútal na prvý pohľad aj z grafickej stránky, na rozdiel od stránok napríklad The Independent, ktorý na mňa pôsobil chladno a príliš konzervatívne. Čo sa týka literatúry, mal som k dispozícii len obmedzené možnosti našej miestnej knižnice a dostupné možnosti na internete, kde napriek niekoľkým dňom venovaných hľadaniu dátumu vzniku webovej stránky The Times, sa mi táto úloha nepodarila splniť,a som uspokojený tým, že sa mi podarilo zistiť s mojou chabou angličtinou aspoň rok vzniku ich stránky.

  Stručná história

The Times boli založené  v 1785 s názvom The Daily Universal Register . Nešťastný názov Universal znamenal, že The Times boli všeobecne ignorované verejnosťou. Walter zmenil titul po 940  vydaniach na  The Times. John Walter bol tiež prvý editor z papierového vydania.

Rezignoval v roku 1803, a tak sa premenil i vlastník redakcie,keď prišiel k slovu jeho syn John Walter,druhý . Otec  John Walter  strávil šestnásť mesiacov  v   tlačených  The times, ale jeho priekopnické úsilie získať európske správy,predovšetkým z Francúzska, pomohlo vybudovať papierovú reputáciu medzi politikmi, výrobcami a finančníkmi.

  The Times používajúc príspevky z platných zdrojov na poli politiky, vedy, literatúry  a umenia, si vďaka tomu začali budovať vysokú reputáciu. Z veľkej časti  ranného života Times-ov, bolo profitovanie The Times  veľmi velké a súťaž konkurencie minimálna, a tak  mohli platiť ďaleko lepšie ako jeho súperi,jednak za  informácie alebo pisateľov-spisovateľov.

V roku 1809,  John Stoddart bol ustanovený šéfredaktorom, nahradený v 1817  Thomasom Barnesom. Pod Barnesovým vedením a jeho nasledovníkom v 1841,Johnom Thadeusom Delaneom , vplyv The Times vystúpil do nebeských výšok , zvlášť v politike a okolí Londýna . Petr Fraser a Edward Sterling boli dvaja známi  ľudia, ktorí  získali pre The Times satirické pomenovanie „hromovládca“ (z „My sme „zahrmeli“  ďalší deň článok na sociálnej a politickej reforme.“).

  The Times boli prvé noviny,ktoré vysielali zvláštnych korešpondentov do zahraničia, a to bolo prvoradé posielať korešpondentov na miesta vojnových konfliktov. W.H.Russell, armádny korespondent vo vojne o Krym, bol ohromne vplyvný s jeho zásielkami  do Anglicka.

V ďalších udalostiach z 19.storočia , The Times oponovali Corn Laws ,až po početných demonštráciách, inak presvedčený redakčný kruh zaćal, ale iba neochotne, podporovať pomoc obetiam z Irska . Behom Americkej občianskej vojny, The Times reprezentovali pohľad na bohaté triedy,  secesionistov, ale neboli to podporovatelia otroctva. Ich podpora jednotlivých politikov bola vnútorným pohonom a neposluhovali verejnej mienke.

Tretí John Walter  uspel v nasledovaní svojho otca v roku1847. Napriek tomu,že  Walters sa stal  konzervatívnejší, noviny pokračovali ako viac-menej asi rovnako nezávislé. Napriek tomu od roku 1850 začali The Times trpieť na objavovanie sa konkurencie zo strany tzv. lacných novín,penny press, presnejšie The Daily Telegraph a The Morning Post.

V roku 1922, John Jacob Astor ,  zakúpil The times z  rodinného statku rodiny Northcliffe. Noviny získali mieru opovrženia  v 1930-tych rokov s ich obhajobou Nemecka, editor Geoffrey Dawson bol tesne príbuzný s tými vo vláde, ktorí praktikovali uspokojenie, najpozoruhodnejšie Neville Chamberlain .

V roku 1967, členovia Asorskej rodiny predali noviny kanadskému vydavateľskému magnátovi Royovi Thopsonovi a v tom istom roku začali produkovať tlačené správy na prvej strane novín. (Predtým,  predná strana uvádzala malé reklamy, obvykle určené záujmom bohatých triednym vrstvám v britskej spoločnosti.) Thomson corporation sa zlúčila s The Sunday Times a vytvorila Times Newspaper Limited.

Pracovné spory primäli noviny zasztaviť vydávanie takmer na jeden celý rok v období 1.decembra 1978 až do 12. novembra1979.

Manažment The Thomson corporation bojoval o podnikanie pod tlakom z tlačovej únie na vrchole odborových síl. Odborové požiadavky boli stále viac obtiažne na kompromis. Manažment nebol spokojný so žiadnou volbou, ale pokúšal sa chránit oba tituly nájdením kupca, ktorý by bol zárukou zachovania oboch titulov, a taktiež takého, ktorý mal dostatočné finančné záruky na rozvoja prechod k novým technológiám tlače novín.

Niekoľko takých sa aj objavilo vrátane Roberta Maxwella, Tiny Rowlanda a Lorda Rothermerea. Avšak jediný kupec, ktorý spĺňal požiadavky na plnej úrovni, bol austrálsky mediálny barón Rupert Murdoch.

Obe noviny mali tak prežitie zaručené a  vyznačený významný vlastný cieľ pre radikálne elementy vo vnútri odborovej organizácie.

  RUPERT MURDOCH

V roku 1981, oba tituly, The Times a The Sunday Times boli odkúpené od Thomsonovcov  Rupertovým  Murdochovým News International.

Murdoch rýchlo začal tlačiť svojun značku na papier The Times, vymenil  editora Williama Reesa-Mogga za Harolda Evansa  v roku 1981. Jedna z jeho nejdôležitejších zmien bola v zavádzaní nových technologií a racionalizačné opatrenia. V mesiacoch marec až máj 1982, nasledovala dohoda s  úniou tlače,  linotyp-tlač horúcim kovom,ktorý bol vo zvyku tlačenia The Times od doby 19. storočia bol stahovaný a nahrádzaný vstupom počítača a fotosadzbou. Toto dovolilo,aby  personál z tlačiarenských hál bol redukovaný na polovicu.  Priamy vstup textu novinárov („jednotlivý úder“- vloženie) nebol ešte dosah, a tak to bolo len dočasné  opatrenie až do presťahovania sa do Wapping dispute  v 1986, ktorý bol vidieť z  domova na New Printing House Square v Grays Inn Road .

V júni 1990, The Times opustili  politiku používania na prvý odkaz („Pán“, „Pani“, alebo „Slečna“ predpony pre životné osoby), ale pokračujú v užívanie na následujúce odkazy. Tým viac formálný štýl je teraz uvedený v „Court and Social“ stránke, aj keď „Pani“ je výraz prijateľný v tejto časti.

V novembri 2003,News International začal produkovanie novín v oboch vydaniach používať kompaktné veľkosti. 13.septembra 2004 , vo vydaniach vo všedný deň  novín bol začaný  predaj v Severnom Írsku. Od tej doby (1.november 2004) , noviny boli tlačené výhradne v kompaktnom formáte. Zatiaľ,čo noviny publikované v dvojitej edícii prehlasovali , že kompaktné verzie uvádzajú viacej  senzačných príbehov,než hárky, ktoré prinášajú celebrity na prednej strane. Toto bolo zamietnuté manažmentom v News International.

The Conservative Party  oznámila plány licitácie namierenej proti The Times,že spôsobili  incident, v ktorom noviny proklamovali, že konzervatívny volebný stratég Lynton Crosby priznal, že jeho strana nevyhrá hlavné voľby v roku 2005 . The Times neskôr publikovali článok, a tým bol spor zažehnaný.

6. júna 2005, The times znovu navrhli dopisovateľskú stránku, preorientovaním sa z pisateľskej praxe dopisovateľov, na korešpondentov zamestnaných na plný úväzok . Podľa jeho hlavného článku , „Od našich vlastných korešpondentov“, to bolo za účelom, aby sa  vošlo  viac dopisov na stránku.

V septembri 2005, celková výrobná cena The Times bola zvýšená až na 60pencí, taktiež ako The Daily Telegraph, The Guardian a 5 pencí nižšia ako The Independent . To bolo po prvý raz za posledných 12 rokov , že celková výrobná cena The Times sa vyrovnala svojim  súperom, jasné znamenie toho, že News International sa už dlhšie pripravovalo na cenovú vojnu, ktorá vypukla v septembri 1993 zrezaním ceny na 45 až 30 pencí za The Times.

  The Times dnes

Cena novín je dnes stanovená na 65 pencí výrobných nákladov na číslo vo všedný deň vo Veľkej Británii (20p pre študentov, v obchodoch niektorých univerzít), a 1.30 v sobotu.The Sunday times – sesterské noviny The times, ich celková  výrobná cena je 2 libry.

Certifikovaný priemerný predaj  v novembri 2005 ukázal, že The Times predali v priemere 692581 kópií denne.To bol najvyšší predaj pod vedením Ruperta Murdocha od jeho nastúpenia ako editora denníka. Tým si The Times zabezpečili pevné postavenie pred denníkmi ako je The Daily Telegraph v rámci plnej sadzby, aj keď The Daily Telegraph zostáva v líderstve vďaka predplatiteľom, ktorých má viac ako 300 000 a s obehom 905 955 kópií denne.Jednoznačným lídrom trhu bol The Sun s predajom prevyšujúcim oba denníky dokopy, 3 274 855 kusov denne.

Britský obchodný prieskum v roku 2005 označil The Times ako lídra dennej tlače pre obchodníkov . Tento nezávislý prieskum bol sponzorovaný pod záštitou The Financial times,The Guardian, The Daily Telegraph, The Economist a The Times.

Najposlednejšie čísla z národnej čitateľskej obce ukázali, že The Times má najviac čitateľov vo vekovej kategórii od 25 do 44 rokov  v Londýne z akýchkoľvek z „kvalitných“ novín.

  Prílohy

  T2 je  hlavný doplnok The Times, uvádzajúci rôzne životné štýly stĺpca. 5 septembra 2005 , boli vypustené do predaja ako The Times 2 a  s cieľom osloviť ženy, popisované ako The thinking women s daily supplement-príloha denného myslenia žien. Prinášaju obraz dňa a stĺpček moderných mravov , kde sa ľudí pýta  Joe Joseph ,či vedú  mravné životy. Doplnok sa stáva,čím ďalej,tým viac populárnejší u mužských čitateľov a obsahuje  sudoku a jednoduchšiu,stručnú krížovku .

  Creme  je novinový doplnok pro “ tajemníkov, výkonných asistentov a kohokoľvek, kto pracuje vo vedení spoločností.“ Je čítanejší  viac než The Guardian a The Evening Standard.

The Times Magazine doprevádza noviny v sobotu, a rysy stĺpčekov sa venujú rôznym oblastiam ako osobnosti, módy a krásy, jedlu a pitiu, domovu a záhrade alebo jednoducho spisovateľským anekdotám. Dôležitý prispievatelia sú Gordon Ramsay , jeden z britského najvyššieho profilu šéfa, a Giles Coren , spisovateľ roku v oblasti Jedlo a pitie v roku 2005.

The Times, spolu s British Film Institute, patria aj k sponzorom London Film Festival(The Times London Film Festival – londýnsky filmový festival). Od roku 2005 , to je európska najväčšia verejná udalosť filmu .

  The Times tiež sponzorujú Cheltenham Festival Of Literature.

  www.timesonline.co.uk

Prvé online vydanie na svete bolo založené denníkom The New York Times  3.júla 1991. Bol to veľmi jednoduchý „spravodajský server“ s jednoduchou, na pomer dnešných časov, štruktúrou členenia ako po logickej tak po fyzickej stránke.V tom čase (na začiatku roku 1992,február) bolo v USA len niečo cez 200 000 domácností pripojených na internet.

The Times založili svoju www stránku začiatkom roku 1995 ako mnoho ďalších v tomto roku.V tej dobe mali názov The London Times a stránka bola pomerne dosť vyspelým médiom už v prvopočiatku svojho vzniku.

Online verziu The Times som sa  snažil sledovať v období od 15.októbra do približne 15. novembra 2006.

Stránku www.timesonline.co.uk  sa budem snažiť zhodnotiť jednak z laického pohľadu, po logickej i fyzickej stránke.

Po zadaní danej adresy nás uvíta jeden veľmi schopne prepracovaný spravodajský server, ktorý nevtieravým spôsobom ponúka vo vyváženej miere spravodajstvo, zábavu, naplnenie záujmov a v neposlednom rade i reklamu, ktorá nie je rušivým prvkom v surfovaní po webe, naopak veľmi príjemne a graficky doplňuje celkový dojem zo servera.

Štruktúra členenia webu sa delí na stredovej časti, kde sa nachádzajú najdôležitejšie udalosti dňa jednak z Veľkej Británie a jednak zo sveta. Spomínam si len na fotografiu Georga Walkera Busha, a krátku upútavku v deň, keď v USA boli voľby guvernérov, a on utrpel so svojou stranou porážku.

Po ľavej strane sa nachádza samotné členenie online verzie The Times, na jednotlivé sekcie ako sú: Správy a komentáre, Kariéra a peniaze, Život a štýl, Umenie a kultúra, Upútavky na udalosti, Zvuk a vízie, Servis a nástroje, Burza. Tieto sekcie ďalej členia na jednotlivé podsekcie v danej oblasti.

Zaujímavosťou je, že je možné si vypočuť aj nahrávky viac ako 11 000 titulov kníh, ale až po prepojení na ďalšiu stránku.

V hornej časti online verzie sú dve možnosti hľadania cez Windows Live Search, banner s upozornením na témy v jednotlivých oblastiach a spravodajský line známy aj zo spravodajských TV staníc.

Samotný server, jeho štruktúru jednotlivých sekcií, je možné vyobraziť i v editovacom režime tzv. RSS, ktoré ponúka pohľad na programátorskú stránku servera a jednotlivých hlavných sekcií.

Novinkou servera timesonline, ktorú som postrehol až v polovičke novembra, bolo vytvorenie Times Tv. Môj záujem práve o túto službu bol vysoký, ale internetové pripojenie, ktoré som mal počas monitorovania webu k dispozícii, mi túto službu nedovolilo využiť.

V tejto sekcii je možné nahliadnuť na krátke reportáže zo svetového diania a krátke videá senzácií formou streamingu- premietania videa na obrazovke podobnému televíznemu vysielaniu, od rôznych britských televízií na mediálnom prehliadači ROO.

Server ďalej ponúka online verzie všetkých svojich papierových príloh ako je TIMES2, The Sunday Times, platenú verziu archívu, The Times Magazine, online verziu pre deti a mládež Funday Times, hry, krížovky, prílohy pre vzdelávania- chtivé osoby z rôznych oblastí pre všeobecné vzdelanie, sekciu pre študentov a školy, šport, knihy, médiá pre mobily a blogy…

Na portáli nájdeme aj elektronickú platenú verziu papierového vydania The Times v desiatich jazykoch s 30-dňovým archívom to všetko len za 30 pencí denne.

Len pre zaujímavosť po zadaní termínu Slovakia vo vyhľadávači The Times, sa zobrazilo 169 odkazov na články obsahujúce tento termín, alebo s ním súvisiace, na pravej strane sa zobrazili oblasti, ktorých sa tieto odkazy týkali. V roku 2006 ich bolo 162, v predchádzajúci 7. Snáď nás môže tešiť, že oblasti s najväčším počtom odkazov sú v poradí Šport, Obchod, Správy, Cestovanie…

 A čo na záver?

Server The Times je veľmi príjemným spoločníkom na dlhé zimné večery a spôsob, ako byť informovaný o dianí vo Veľkej Británii a vo svete. Je to výborná alternatíva k vzdelávaniu sa v angličtine, pretože The Times požíva prístupný jazyk aj pre mierne pokročilých, medzi ktorých sa radím aj ja. Myslím, že práca a monitorovanie tohto portálu mi dala nie len lepšie vzdelanie v oblasti angličtiny, ale aj ďalšiu alternatívu k slovenským spravodajským web stránkam a určite na The Times už nezanevriem ani v budúcnosti a pri návšteve internetu venujem čas i tomuto spravodajskému serveru.

Mnoho vedomostí a znalostí mi dalo písanie i z teórie a histórie žurnalistiky, a tým som si rozšíril i všeobecno– odborné vedomosti z oblasti, ktorú som sa rozhodol študovať.

WIKIPEDIA – THE TIMES

Značky:, , , , ,