Značka: PR články

 • Tipy a triky: Ako vylepšiť výdrž batérie smartfónu s OS Android

  Je to večný problém, ktorý sprevádza používateľov smartfónov a tabletov odjakživa, ako sa tieto zariadenia objavili na trhu. Veľký dotykový displej, vysoký výkon, množstvo aplikácií… To všetko spoločne vytvára veľkú energetickú náročnosť na inteligentné zariadenia. Existujú aj aplikácie, ktoré vám životnosť batérie predĺžia a usmerňujú energetický tok elektrickej energie z batérií, no natívne prostredie Androidu poskytuje aj vlastné […]

  READ MORE
 • Wikipedia The Times United Kingdom

  „ …Predkladám im, že tak ako na začiatku nie bezvýznamne, nemálo odlišne a do vnútra  ich myslenia: Niektorí s pochybovaním, o čom bude výsledok, iní so strachom, že čo bude cenzurované : niektorí dúfajúc v nádej , iní s dôverou v to, čo musia hovoriť. A ja, možno v každom z týchto postavení, ako „kde ostal“ predmet vstupujem, […]

  READ MORE
 • Pojmy masmediálnej komunikácie

  Birminghamská škola S rastom významu mediálnej kultúry pre prežitky a skúsenosť určitých skupín v spoločnosti prekročila kritická kultúrna teória hranice svojho pôvodného záujmu o ideologickú nadvládu, i keď základom stále ostáva výskum a štúdium ideológie. Teória vychádzala z predpokladu, že na potenciálne deviantné či odbojné skupiny v spoločnosti bude vyvíjaný tlak nútiaci ich k asimilácii alebo podriadeniu. Sociálno-kultúrny pohľad sa snaží venovať pozornosť informáciám […]

  READ MORE
 • Štýly slovenského jazyka

  Štýly v slovenskej gramatike. Súhrnné označenie pre skupinu literárnych diel, ktoré majú špecifické kompozičné, jazykové a tematické znaky sa nazýva žáner. Pojem žáner vznikol v 17. storočí ako literárnovedný termín na označenie literárneho diela. Žánre sa v slovenčine rozlišujú na žánre umeleckej literatúry– členia sa podľa druhov (lyrika, epika, dramatika), a žánre vecnej literatúry– členenie podľa štýlov ( náučný, administratívny, […]

  READ MORE