Budovanie spätných odkazov je zaujímavá činnosť, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a kvalitu. Ak si chcete zabezpečiť dôležité pozície vo vyhľadávačoch a získať tak dostatočné ohodnotenie vašich stránok, je dôležité, aby ste spätné odkazy budovali pravidelne, kvalitne a najlepšie prostredníctvom vytvárania textu, pri ktorom zohráva dôležitú úlohu písanie článkov.

Google začal sankcionovať PR weby, ktoré spoločnosť z Mountain View oberajú o zisky, ktoré môžu získať prostredníctvom platenej reklamy, na ktorú sa spoločnosť Google v najbližšom čase zameria pri svojej stratégii odmeňovania SEO.

Kombinácia kvalitného, pravidelne publikovaného obsahu stránky, v podobe písania článkov alebo blogu, ktorá tvorí pevný základ snáh dosiahnuť jej návštevnosť, spolu s niekoľkými pravidelne budovanými reklamnými článkami na relevantných stránkach a podporeného reklamou v Google AdWords, môžu v krátkom čase vytvoriť zaujímavé a efektívne výsledky.

Ďalšou oblasťou sú sociálne siete ako stránky a skupiny na Facebooku. Tu Google presadzuje filozofiu svojej vlastnej Google+, ktorú týmto v najbližšom čase zvýhodní natoľko, že výsledky a budovanie spätných odkazov z iných sociálnych sietí nebudú v podstate až tak významné pre SEO optimalizáciu.

Množstvo zmien Google vytvoril zmenou algoritmu svojho vyhľadávania a priebežnými úpravami prepojenia svojich služieb a servisov.

Značky:, , , , , ,