Písanie PR a SEO článkov: Rutina alebo magická veda?

Za niekoľko rokov našej praxe s písaním článkov a vytvárania SEO článkov a textov, sme sa streli s rôznymi praktikami. Mnohí ľudia si totiž myslia, že po prvej slohovej práci v školských laviciach, s katastrofálnou štylistikou a gramatikou, sú z nich hotoví redaktori a copywriteri. Opak je však pravdou…

Kvalitné písanie PR a SEO článkov si vyžaduje viac, ako dať si zaplatiť pár EUR za text, ktorý niekto bez prípravy a bez následnej kontroly odovzdá na publikovanie objednávateľovi. Mnohí  „marketéri“ si myslia, že rýchle publikovanie gramaticky a štylisticky chybného článku na PR weboch zadarmo im prinesie sľubovaný efekt.

Predstavte si serióznu stránku, kde v nadpise hlavného, nosného PR článku, ktorý má za úlohu upútať a priniesť nových zákazníkov, nájdete „hrubicu“!

Pri písaní článkov je dôležité dodržiavať aj isté pravidlá štylistiky a vyhýbať sa niekoľkým frázovitým slovám, ktoré majú pre pisateľa za úlohu natiahnuť text, aby splnil požadovaný rozsah PR článku. Medzi slová, ktoré naozaj obľubujeme, patria také ako  „napríklad“, „a tak ďalej“, či „mnoho ďalších“.

Po napísaní PR článku je dôležité skontrolovať si text. Mnohí taktiež „redaktori“ a „copywriteri“ to nerobia, a tak sa môže stať, že dostanete text, ktorý je len paškvilom a nemá hodnotu ani pľuvanca na chodníku.

Tu je niekoľko rád, ako by mal pracovať profesionálny copywriter, redaktor:

– písanie PR a SEO článkov sa začína fázou prípravy témy a textu – je to kreatívna fáza, ktorá má konečný vplyv na výsledný text,

– dôležitou fázou je príprava kľúčových slov a osnovy PR a SEO článku, v neposlednom rade je to rozmyslenie si celej koncepcie pripravovaného článku,

– fáza písania PR a SEO článkov je po predošlej príprave krátkodobý proces, ktorý sa dá zvyčajne zvládnuť do jednej hodiny, pokiaľ článok nemá viac ako 3000 znakov vrátane medzier,

– dôležitou fázou písania PR článkov je prvá kontrola gramatiky a štylistiky textu,

– je vhodné sa k článku vrátiť ešte pred publikovaním a odovzdaním objednávateľovi, s odstupom niekoľkých hodín, skontrolovať ešte raz gramatiku a štylistiku textu.